Torsdagsvisning: Bill Viola – videoprogram med introduksjon

Evenemangsinformation

Som en del av utstillingen Bill Viola - Into the Light vises det i utstillingsperioden fire videoprogram med et utvalg av Bill Violas videoarbeider i museets auditorium. Flere av videoinstallasjonene i utstillingen har utspring i temaer og ideer som først utfolde seg i arbeidene i videoprogrammet.

Denne torsdagen vil museumspedagog Katharina Ueland gi en introduksjon til videoarbeidet Hatsu-Yume (First Dream) fra 1981 i forkant av visningen.

Videoprogram 3:

Hatsu-Yume (First Dream), 1981
For Daien Tanaka Colour, stereo sound; 56 minutes

Informasjon om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:

  • Stavanger kunstmuseum  følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.
  • Det er plass til 44 personer i vårt auditorium.
  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd. Dette gjelder også for publikumsgrupper som har gratis adgang til museet (barn, studenter og medlemmer av Venneforening og Kunstnerorganisasjoner).
  • Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer i programmet som følge av COVID-19.
  • Vi ber publikum om å overholde generelle smittevernregler; hold minst en meter avstand til andre besøkende og to meter avstand til museets ansatte. Bruk håndsprit ved ankomst til museet og hold deg hjemme ved tegn på sykdom.


Foto: Bill Viola, Hatsu-Yume (First Dream), 1981, © Bill Viola Studio

kunst
kunstfilm
art
videoart