Vinterferie: Abstrakte demonstrasjonsplakater

INFORMACJE O IMPREZIE

Velkommen til Stavanger kunstmuseum i vinterferien! Vi skal lage abstrakte malerier som tar form som demonstrasjonsplakater inspirert av den svenske kunstneren Jacob Dahlgren. Dahlgrens abstrakte kunst kjennetegnes av sterke farger som ofte kombineres i striper eller andre grafiske mønstre. For Dahlgren selv har abstraksjonene en naturlig plass i dagliglivet og han synes det er viktig å invitere publikum til aktiv deltakelse og utforskning av den abstrakte kunstens muligheter. Blant annet undersøker han fargenes og formenes potensiale gjennom workshops og ulike sosiale aktiviteter. Demonstrasjonsplakat-workshoper har han tidligere gjort blant annet i Sverige, Bergen og Wales med både barn, unge og voksne.

Grunnet smittevernregler kan vi ikke låne ut maleskjorter, pass derfor på å ta på klær du ikke er redd for. Vi bruker vannbasert maling i verkstedet. Aktiviteten passer for hele familien.

Verkstedsaktivitet-billetten
Pga. smitteverntiltak er det kun 10 personer som kan delta i verkstedet. Det er mulig å bestille opptil 5 billetter for deg og familien/kohorten, av disse fem må det være minst en voksen.
Verkstedet holdes mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 12:00-13:00 i vinterferieuken. Billetter bestilles til hver enkelt dag.

Smittevern
Vi følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer. På grunn av covid-19-pandemien må vi, som ansvarlig arrangør, vite hvem som er til stede på aktiviteter og arrangementer. Du må forhåndsbestille gratisbilletter på museumstavanger.no. Billetter kan forhåndsbestilles fra og med mandag 22. februar. Vi følger smittesituasjonen nøye og vil informere om antall billetter når forhåndssalget nærmer seg. For å sikre rask smittesporing, må alle deltakere registrere seg med navn når de ankommer arrangementet. Vi oppfordrer til å møte opp et kvarter før arrangementet starter.

Gratis inngang
Sølvberget og Museum Stavanger (MUST) presenterer et innholdsrikt program for små og store i vinterferien, hvor aktiviteter, opplevelser og læring står sentralt. Programmet for Sølvberget finner du på sølvberget.no, og programmet for museene finner du på museumstavanger.no.

Med bibliotekkort kommer barnefamilier gratis inn på Stavanger museum, Stavanger kunstmuseum og Stavanger maritime museum. På biblioteket kan dere låne bøker som gir mer kunnskap og flere opplevelser. Uten bibliotekkort gjelder ordinære priser på museene. Det er også program for barn og ungdom på bibliotekene på Finnøy og Rennesøy.


Welcome to Stavanger Art Museum in winter vacation! We’ll make abstract paintings in the form of demonstration posters inspired by the Swedish artist Jacob Dahlgren. His art is characterised by bright colours combined in stripes or other bold patterns. Abstractions have a natural place in Dahlgren’s everyday life, and he thinks it’s important to invite the public to participate in exploring the possibilities of abstract art, colour and form through workshops and diverse social activities. He has previously held the demonstration poster workshops with children, youths and adults in Sweden, Bergen and Wales.

Due to infection-control regulations, we cannot loan out smocks, so remember to wear clothes you don’t mind splattering paint on. We use water-based paint in the workshop. The activity is suitable for the whole family. Reserve your free tickets here.

Verkstedsaktivtet-ticket
To comply with the Health Directorate’s guidelines the event capacity is 10 people. You can order up to 5 tickets for you and your family/cohort. There must be at least one adult.

Covid-19
We follow the guidelines for events set forth by the Norwegian Directorate of Health. Due to the covid-19 pandemic, we need to know who is attending all the events we organise. You must therefore pre-book free tickets to this winter vacation event at museumstavanger.no. Pre-booking begins Monday, 22 February 2021.

To ensure rapid tracing of infection, all ticketholders must register on arrival to the event. We encourage you to meet up 15 minutes before the event starts.

Free entrance
During winter vacation 2021, Sølvberget library and cultural centre, Stavanger Museum, Stavanger Art Museum and Stavanger Maritime Museum present a rich programme for every age group, with special focus on activities, experiences and learning.

If children have a library card, they and their families get free entrance to Stavanger Museum, Stavanger Art Museum and Stavanger Maritime Museum. At the library, it’s possible to borrow books that provide knowledge and can tell you more about what you’ve experienced. If children do not have a library card, ordinary museum ticket prices apply. For an overview of what’s happening this winter vacation, see sølvberget.no and museumstavanger.no.

kunst
abstrakt
verksted
workshop
art