Familieverksted "Se på meg!"

Tickets Not Available

Billetter er dessverre ikke tilgjengelig i våre systemer. Dette kan skyldes at arrangøren benytter en annen billettleverandør eller at arrangementet er utsolgt.

Arrangementsinformasjon

Velkommen til Stavanger kunstmuseum og Studio Nona!

Utstillingen Se på meg! er bygget opp spesielt med tanke på å være engasjerende for barn og familier. I den anledning ønsker vi å invitere nettopp barnefamilier til å delta i et kreativt verksted.

Utstillingen Se på meg! tar utgangspunkt i portretter og viser til spennende måter å fremstille seg selv på gjennom kunsten. Vi undersøker nærmere hvilke former dette kan ta, og lar oss inspirere av det vi oppdager! Kan vi lage avtrykk av oss selv med hjelp av kroppen? Kan vi lage portretter uten ansikt?

Påmelding
Man melder seg på verkstedet gjennom kjøp av billett. En billett gjelder en person, og gruppen kan bestå av opp til fem deltakere. Hvis dere er en kohort på fem personer må du altså booke fem billetter. I hver kohort må minst en av deltakerne være en voksen som kan hjelpe barna i aktiviteten. Verkstedet baserer seg på bruk av maling og kroppen, så kle dere etter forholdene. Du må hente billettene til gruppen din i resepsjonen hos Stavanger kunstmuseum innen 15 minutter før oppstart. Hvis den ikke blir hentet gir vi den videre på drop-in.

Smittevern
Vi følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer, og på grunn av covid-19-pandemien må vi, som ansvarlig arrangør, vite hvem som er til stede på aktiviteter og arrangementer. For å sikre rask potensiell smittesporing, må alle deltakere registrere seg med navn når de ankommer arrangementet.

Pga. smitteverntiltak er det maks 20 personer som kan delta i verkstedet.


Welcome to a creative workshop inspired by the exhibition Look at me!, at Stavanger Art Museum.

The exhibition is made especially for engaging children and families. On that occasion, we want to invite families with children to participate in a workshop.

The exhibition Look at me! is based on portraits and shows exciting ways of presenting ourselves through art. We will investigate in more detail what forms this may take, and get inspired by what we discover! Can we make an impression of ourselves with the help of our bodies? Can we make portraits without faces?

Tickets

Tickets have to be bought in advance. You have to book one ticket per person that is attending the workshop, and a group can not consist of more than five people. At least one of the people in your group has to be an adult that can assist the children in the activity. The workshop is based on painting without brushes, so please wear clothes you do not mind splattering on.

You must pick up the ticket for your group at the Stavanger Art Museum's reception within 15 minutes before start. If it is not picked up before this time, we will pass it on at drop-in.

Covid-19

We follow the guidelines for events set forth by the Norwegian Directorate of Health. At this time, it means that only people who live in Stavanger municipality can attend events at our facilities.

To ensure rapid tracing of infection, all ticket holders must register on arrival to the event.


Tags

kunst
verksted
workshop
art
Organizer
Stavanger kunstmuseum