Skyer i kunst og vitenskap

Arrangementsinformasjon

Vi ønsker velkommen til en inspirerende samtale mellom meteorolog Siri Kalvig og kunsthistoriker Inger Gudmundson om naturens skyer og menneskeskapte skyer. Kalvig og Gudmundson deler en mangeårig lidenskap for skyer. For nesten 20 år siden samarbeidet de om Lars Hertervigs skyer og fant ut at han malte skyene meteorologisk korrekt samtidig som han evnet å fremstille dem poetisk og originalt. Slik står han i tradisjon med det europeiske landskapsmaleriet på tidlig 1800-tall, som nettopp strebet etter å koble sammen følelser og vitenskap. Denne koblingen finnes på ulikt vis i utstillingen «I skyene», som viser verk av 22 kunstnere fra 1800-tallet og vår egen tid. Med utgangspunkt i utstillingens verker diskuterer Kalvig og Gudmundson skyer i forhold til teknologi og klima, og skyer som metafor for trusler og muligheter.

Inger M.L. Gudmundson er konservator ved Stavanger kunstmuseum og kurator for utstillingen «I skyene». De tre neste årene er Inger offentlig phd-stipendiat i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo der hun skriver om frihet i Kitty L. Kiellands kunst og tekster. Inger var kurator for Kielland-utstillingen «Fri luft» og har tidligere kuratert en rekke utstillinger med historisk kunst og samtidskunst samt virket som skribent og foreleser. På 1990-tallet var hun manusredaktør i Cappelen Forlag og kuratorassistent på Momentum-biennalen og hos Galleri c/o Atle Gerhardsen. Utdannelsen i kunsthistorie, litteraturvitenskap og historie har hun fra Universitetene i Bergen og Oslo.

Siri M. Kalvig er administrerende direktør for det statlige investeringsselskapet Nysnø Klimainvesteringer AS. Hun er meteorolog og har en doktorgrad innenfor offshore vindteknologi. Før Nynsø jobbet Siri som leder for forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved Universitetet i Stavanger. Siri startet sin karriere som værpresentatør på TV2. Sammen med TV2 startet hun det om etter hvert ble det internasjonale ledende værvarslingsselskapet StormGeo. I studietiden jobbet hun også som meteorologassistent og skyobservatør. 


Informasjon om smittevernregler i forbindelse med COVID-19: 

  • Stavanger kunstmuseum  følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer. 
  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen. Dette gjelder også for publikumsgrupper som har gratis adgang til museet (barn, studenter og medlemmer av Venneforening og Kunstnerorganisasjoner). 
  • Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer i programmet som følge av COVID-19. 
  • Vi ber publikum om å overholde generelle smittevernregler; hold minst en meter avstand og bruk håndsprit ved ankomst til museet. Hold deg hjemme ved tegn på sykdom.


Foto: Aeroscene, "ON AIR live with … Aerocene, 27th October 2018,. Photography by Studio Tomás Saraceno, 2018, licensed under CC-4.0 License.

sirikalvig
ingergudmundson
skyer
skyerikunst
vitenskap
foredrag
stavangerkunstmuseum
museumstavanger