page view image

Samtale: Skeive minoriteter

Informasjon
event image

Samtale: Skeive minoriteter

Hvordan er det å være dobbel minoritet i Norge? Hvilke utfordringer møter skeive innvandrere i Norge? I samarbeid med Skeiv Verden Rogaland inviterer vi til en samtale om erfaringer av å migrere fra en verdensdel til en annen, kulturelle stereotypier og betydningen av teorier om "Det tredje rommet".

Møt Jonah Fedorczuk, leder for Skeiv Verden Rogaland og Elizabeth Parra, fagleder Stavanger frivillighetssentral, i en samtale ledet av Davide Bertelli, stipendiat ved PhD-programmet i teologi og religion ved VID vitenskapelige høgskole.

Samtalen holdes på engelsk og finner sted i utstillingen Las seis ventanas (De seks vinduene) av kunstneren Sol Calero.


Conversation: Queer Minorities

What is it like to be a double minority in Norway? What challenges do queer immigrants face in Norway? In collaboration with Skeiv Verden Rogaland, we invite you to a conversation about experiences of migrating from one part of the world to another, cultural stereotypes and the importance of “third spaces”. Meet Jonah Fedorczuk, Head of Skeiv Verden Rogaland and Elizabeth Parra, Head of Stavanger Frivillighetssentral in a conversation led by Davide Bertelli, PhD candidate in Theology and Religious Studies at VID Specialized University.

The conversation will be held in English and takes place in the exhibition Las seis ventanas (The Six Windows) by the artist Sol Calero.