Kuppelkupp: Past present & Tortusa med film av Alexander Gudmestad

Arrangementsinformasjon

Denne kvelden kan man oppleve en kombinert premiere av kunstfilmer til albumet «Eternal Return» og konsert av trioen Past Present & Tortusa. Kunstfilmen er laget av filmskaper Alexander Gudmestad som har laget film til trioens album. Musikerne i trioen er årets Stavanger kunstner John Derek Bishop (alias Tortusa) (live sampling), Simen Kiil Halvorsen (trompet) og Alexander Hoholm (kontrabass).

(Scroll down for English)

OM PAST PRESENT & TORTUSA:

Past Present & Tortusa prøver å fange stemningen til Tortusas stemme og de akustiske instrumentene og slik skape et unikt lydbilde med en tydelig identitet. Albumet 'Eternal Return' beskrives som en refleksjon over naturens sykluser. Musikken tar ofte utgangspunkt i de klanglige og minimalistiske aspektene ved musikalsk struktur. Andre ganger er det rom for mer melodisk og rytmisk improvisasjon. De tre utøverne utforsker også det symfoniske uttrykket. Gruppen blander jazz, samtidsmusikk og elektronisk musikk på en måte som antyder både naturens vakreste og mest katastrofale øyeblikk.

I 2019 slapp trioen albumet Eternal Return på Jazzland Recordings og turnerte i Tyskland, Frankrike og Norge.

OM FILMENE:

Filmskaper Alexander Gudmestad har laget tre filmer som akkompagnerer Past Present & Tortusas album Eternal Return. Filmene følger albumets stemning og utvikling fra det dystopiske til det håpefulle, og er innspilt i Rogaland.

Nowhere

Nowhere er en visuell reise med utgangspunkt i Past Present & Tortusas sang med samme navn. Filmen beveger seg mediterende gjennom naturens beroligende landskap og menneskets kaotiske virkelighet på jakt etter den episke skjønnhet og harde sannhet.

Filmen er produsert av Tallfilm AS og er finansiert av Fond for Lyd og Bilde, Stavanger Kommune og Filmkraft Rogaland.

Black Mist

I Black Mist vrenges det Jærske landskapet til det ugjenkjennelige i takt med sangens mørke, dystre og mystiske stemning.

Dawn of Hope

Som tittelen tilsier, er Dawn of Hope en optimistisk forandring. Videoen beveger seg sakte ut av det mørke og marerittaktige uttrykket fra Black Mist, og inn igjen i det mediterende i starten av Nowhere.

Stab:

Regi / Foto / Klipp: Alexander Gudmestad

Foto: Nils Petter Midtun (Nowhere, Dawn of Hope)

Produsent: Siw Angell-Olsen (Nowhere, Dawn of Hope)

Bio:

Alexander Gudmestad (f.1989) er utdannet ved University College Falmouth, og har laget en rekke kortfilmer og musikkvideoer i Norge og Storbritannia. Han er bosatt i Stavanger.

www.alexandergudmestad.com

Foto: still fra filmen Nowhere av Alexander Gudmestad


Welcome to a combined concert and music film premiere. Three new films accompanying the album ‘Eternal Return’ will be screened tonight. The music is composed and presented by the trio Past Present & Tortusa and the films are made by film maker Alexander Gudmestad. The musicians are John Derek Bishop (alias Tortusa) (live sampling), Simen Kiil Halvorsen (trumpet) and Alexander Hoholm (double bass).

ABOUT PAST PRESENT & TORTUSA:

Past Present & Tortusa aims at creating a unique sound scape by capturing the atmosphere of Tortusa’s voice and the acoustic instruments. The album ‘Eternal Return’ can be described as reflections on the cycles of nature. The music often takes as its starting point the minimalistic aspects of musical structures, other times you will hear melodic and rhythmic improvisations. The three musicians are also exploring symphonic soundscapes. The trio combines jazz, contemporary and electronic music in ways that suggest both the most sublime and the most catastrophic moments in nature. In 2019 the trio published the album Eternal Return on Jazzland Recodrings and toured Germany, France, and Norway.

ABOUT THE FILMS:

Film maker Alexander Gudmestad has made three films accompanying Past Present & Tortusa’s album ‘Eternal Return’. The films explore the moods of the album and the different passages of the music, from the dystopic to the hopeful. All films are recorded in Rogaland.

Nowhere

Nowhere is a visual journey accompanying Past Present & Tortusa’s song by the same title. The film moves in a meditative way through the calming landscapes of nature and men’s chaotic reality in a search for epic beauty and harsh truth.

The film is produced by Tallfilm AS and is financed by Fond for Lyd og Bilde, Stavanger Kommune and Filmkraft Rogaland.

Black Mist

In Black Mist the landscape of Jæren is twisted until unrecognition to accompany the dark, gloomy, and mystical atmosphere in the song.

Dawn of Hope

As the title says, Dawn of Hope is an optimistic change. The video moves slowly out of the dark and nightmarish expression from Black Mist and back to the meditative start of Nowhere.

Staff:

Editing / Photo: Alexander Gudmestad

Photo: Nils Petter Midtun (Nowhere, Dawn of Hope)

Producer: Siw Angell-Olsen (Nowhere, Dawn of Hope)

Bio:

Alexander Gudmestad (b.1989) is educated at University College Falmouth and has produced several short films and music videos in Norway and Great Britain. He lives in Stavanger.

www.alexandergudmestad.comInformasjon om smittevernregler i forbindelse med COVID-19: 

  • Stavanger kunstmuseum  følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer. 
  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen. Dette gjelder også for publikumsgrupper som har gratis adgang til museet (barn, studenter og medlemmer av Venneforening og Kunstnerorganisasjoner). 
  • Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer i programmet som følge av COVID-19. 
  • Vi ber publikum om å overholde generelle smittevernregler; hold minst en meter avstand til andre besøkende og to meter avstand til kunstformidler. Bruk håndsprit ved ankomst til museet og hold deg hjemme ved tegn på sykdom.