Kuppelkupp

Arrangementsinformasjon

Ingrid Toogood og Therese Markhus 

I det nyeste verket av koreograf Therese Markhus og billedkunstner Ingrid Toogood, utforskes lengsel som kunstnerisk kraft.

L longed for it tar plass i en lengre rekke samarbeidsprosjekter av Toogood og Markhus, der det tverrfaglige brukes som et utgangspunkt for refleksjoner rundt maleriet som medium. L LONGED FOR IT inviteres vi til å fundere over hvordan et verk ikke kun er begrenset til kunstfelt, medium eller flate. Slik vi får oppleve i performancen, kan verket like gjerne være øyeblikket eller handlingen. Som publikum gis vi kun tilgang til verket i øyeblikket danserne starter bevegelsene sine, og idet musikk av Magnus Hovland Vanebo og skuespiller Nina Ellen Ødegårds stemme, samkjøres med skulpturer.

De bevegelige skulpturene, laget av Toogood, virker å etterape kroppens form, samtidig som de tilbyr en ramme som holder fast mer enn den faktisk favner kroppen. Danserne, Tone Martine Kittelsen, Stine Isachsen Knudsen, Camilla Apeland og Victoria Jane Harley, kan også ses som forlengelser av skulpturene. I verket fremstiller de en metamorfose, der de trer ut fra arbeidet til Toogood og blir til et subjekt, et menneske med egen lyst, vilje og lengsel. Gjennomgående fremstilles kroppen som et sted for utfoldelse, på lik linje som den presenterer en restriksjon.

Arbeidet gjør at vi også må se nærmere på vår forståelse av overflaten – både som kunstnerisk medium, men også som samfunnsstruktur. For hvordan bryter vi gjennom, hvordan beveger vi oss ut av formen som er gitt oss, restriksjonen som er satt? Og ikke minst – hva holder vi inni oss som lengter etter å få slippe ut?

I verket utforsker Toogood og Markhus, sammen med de involverte kunstnerne, lengsel som en indre kraft. I tilblivelsen av arbeidet har prosessen vært i fokus, og når verket aktiveres uttrykker dansekunstnere egne lengsler eller behov gjennom individuelle soloer. Slik skapes også en dualitet mellom det eksternt styrte – i dette tilfellet den overordnede koreografien – og det subjektive uttrykket, der danseren selv får rom til å vise og være seg.

I L LONGED FOR IT er lengselen mer enn et behov som ikke er oppfylt. Heller gir kroppen slipp på lengselen i et kraftuttrykk, et uttrykk som virker å tillate den å bryte gjennom barrierer, transformeres, og i forlengelsen frigi et behov, endre omgivelser og forståelser. I verket fremstilles lengsel som en kraft som presser på, som tvinger seg gjennom, som får oss til å gjøre tingene vi ikke hadde gjort ellers.

Helt innerst, etter alle lagene er skrellet av, ligger spørsmål om «jeg’et» i den større ideen om samfunnet. I et samfunn der vi har en tendens til å speile hverandre, og der det «riktige» ofte kommer utenfra: Hva er det vi lengter etter? Hva er det som ligger utenfor rammen vi er satt inn i?

//

L LONGED FOR IT is a performative art project problematizing the feeling of longing for something or someone. The project is part of an ongoing collaboration between artist Ingrid Toogood and choreographer Therese Markhus. Their joint artistic project is focused on a reflection around painting as a medium, and for several projects they have investigated the transition from the flat painterly surface to the spacious dimension. 


Medvirkende / Participants
Dansere: Tone Kittelsen, Stine Isachsen Knudsen, Camilla Apeland og Victoria Jane Harley
Musiker: Magnus Hovland Vanebo
Stemme/dramaturg: Nina Ellen Ødegård


Billett / Ticket
50 NOK

Gratis for medlemmer av NBK, Venneforeningen, Plot/Stavanger og studenter ved Kunstskolen i Rogaland.

//

Free admission for members of the Society of Friends, NBK, Plot/Stavanger and students at Rogaland Art School.


Foto: Oddbjørn Erland Aarstad

performance
samtidskunst
samtidsdans