page view image

Kunstnersamtale

Samtale mellom Ane Hjort Guttu, Jens Flakstad Vold og Marte Vold i museets auditorium

Informasjon
event image

I 2017 kjøpte Stavanger kunstmuseum inn Ane Hjort Guttus videoverk Frihet forutsetter at noen er fri fra 2011. Filmen setter søkelys på forholdet mellom frihet og tvang i grunnskolen. Den stiller også spørsmål ved vilkårene for kritisk tenkning innenfor utdanningsinstitusjoner og i samfunnet generelt. I 2023 kjøpt museet inn «oppfølgeren» verket Samtale 2021 (2023).

I forbilde med at begge verkene kan nå ses på museet i en egen utstilling, har vi invitert Ane Hjort Guttu, Jens Flakstad Vold og Marte Vold til å samtale om de to verkene. Samtalen vil foregå på norsk i museets auditorium.Ane Hjort Guttu: Samtale, 2021 (2023). Foto: Marte Vold.