page view image

Kitty & Alexander

Inger M.L. Gudmundson om Kitty L. Kielland. Foredrag arrangeres i samarbeid med Alexander Kielland-jubileet

Informasjon
event image

Kitty og Alexander Kielland sto hverandre nært som søsken og kolleger. I dette foredraget vil Inger M. L. Gudmundson vise hvordan deres gjensidige påvirkning fikk betydning for begges kunstnerskap.


Inger M. L. Gudmundson har nylig levert sin doktoravhandling «Mot det horisontale. Landskapsendringer, frihet og frigjøring som tema i Kitty L. Kiellands kunst og tekster». Gudmundson er konservator ved Stavanger kunstmuseum og har kuratert flere utstillinger med eldre og nyere kunst, blant annet Fri luft – Kitty L. Kielland (2017), I Skyene – Skyer i kunsten fra 1800-tallet og i vår samtid (2020) og Frida Hansen – Art Nouveau i full blomst (2015).


Foredraget arrangeres i samarbeid med Alexander Kielland-jubileet.  


kunst foredrag