page view image

Foredrag, performance og paroleverksted

7. mars ­– dagen før dagen ­– braker det løs med arrangementer som en opptakt til 8. mars.

Informasjon
event image

18.00-18.45: Foredrag med Professor emeritus Gro Hagemann, Universitet i Oslo
Hundre års endringer: kvinners stilling i familie og samfunn. Foredraget kretser rundt endrede kjønnsroller i perioden 1900-1980.


19.00: Performance ved Veslemøy Flotve i samarbeid med Elisabet Midtbø
I Flotve sin performance ser hen på husmorrollen og alle dens forventingar og fordommar. Kva er det som vert forventa av ei kvinne sin rolle i heimen? Korleis vert dette overført mellom generasjonar?

Performancen henter inspirasjon frå Else Hagen sine måleri knytta til kvinnen i heimen og det kvardagslege. Kvinnens rolle i ein heim innehar ein del forventingar, normer og byrder knytta til seg - ein kulturell arv som vert overført frå forelder til born, saman med samfunnets etablerte rammeverk knytta til heimen og familien. I performancen ser hen på korleis dette påverkar kroppen og dens rammer.


19.30-21.00
: Drop-inn paroleverksted i samarbeid med
Fri Rogaland i Studio Nona
Bli med å lage din egen parole til 8.mars-toget!