page view image

Familieverksted / Family Workshop

Arrangementsinformasjon
event image

Velkommen til familieverksted der vi lar oss inspirere av kunstneren Shahrzad Malekians lekende univers og lager fargerike skulpturer. Vi vil både arbeide individuelt og samarbeide i løpet av økten.

Aktiviteten passer for hele familien.


Utstillingen Rebelske former er en kunstinstallasjon som inviterer barn – og alle som har vært barn – til utforskning og samarbeid i den frie lekens ånd. Den består av en gruppe skulpturer som har ulike farger, former, materialer, størrelser og vekt. Utstillingen utforsker dynamikken mellom kunstverkene og et deltakende publikum ved å skape et sett med muligheter for lek og samspill. Skulpturene kan berøres, bæres og brukes – til å bygge, kombinere eller kle på seg – i uendelige variasjoner. Ved å invitere publikum til å bli aktive deltakere, lar kunstneren Shahrzad Malekian deltakerens kropp, kunnskap, fantasi og kreativitet bli en del av kunstverket. Utstillingen er en del av det pågående kunstprosjekt Participatory Playground, som har blitt vist i ulike versjoner og situasjoner i offentlige rom, barnehager og kunstinstitusjoner.

Shahrzad Malekian (f. 1983 i Iran, bor og arbeider i Oslo) lager kunstverk som tar utgangspunkt i kroppen. Hun arbeider med performance, video og skulptur - ofte i kombinasjon. For Malekian er kroppen både et medium og et verktøy for å utforske sosiale, kulturelle og politiske holdninger, normer og strukturer. Hun benytter seg av strategier som deltakelse og samarbeid for å utforske performativitet og interaksjon, i kunstinstitusjoner og i offentlige rom.

//

Welcome to a family workshop where we are inspired by artist Shahrzad Malekian's playful universe. We will both work individually and collaborate during the session while we are creating coloruful sculptures.

The activity is suitable for the whole family.

This exhibition at NONA is an art installation that invites children—and anyone who has ever been a child—to explore and work together in the spirit of free play. It consists of a group of sculptures in different colours, forms, materials, sizes, and weight. The exhibition explores the dynamic between the artworks and the participating spectators by creating several opportunities for play and interaction. The sculptures can be touched, carried, and used—to build, create combinations, or dress up—in and infinite number of variations. By inviting the audience to become active participants, the artist Shahrzad Malekian incorporates the bodies, knowledge, imagination, and creativity of the audience so that they become part of the artwork. The exhibition is a part of the ongoing art project Participatory Playground, which has been exhibited in different versions and situations in public spaces, kindergartens, and art institutions.

Shahrzad Malekian (b. 1983 in Iran, lives and works in Oslo) makes artworks that use the human body as a starting point. Her work takes the form of performance, video, and sculpture—often in combination. For Malekian the body is both a medium and a tool to explore social, cultural, and political attitudes, norms, and structures. She uses strategies such as participation and collaboration to explore performativity and interaction, at art institutions and in the public sphere.

The exhibition is a part of an exhibition series aimed especially at children and young people at Stavanger Art Museum. Under the umbrella NONA we have invited several contemporary artists to develop a project that uses play as the overall theme and explores the nature of participation, collaboration, and performativity in a museum context.


Foto: Oddbjørn Erland Aarstad