page view image

Babyomvisning: Opplevelser av olje

Arrangementsinformasjon
event image

Velkommen til babyomvisning i utstillingen Opplevelser av olje sammen med museumspedagog Marie Skretting. Babyomvisning er en omvisning tilpasset deg som er i permisjon med barn opptil 1 år som ønsker litt kulturelt påfyll. Sammen med barna utforsker vi kunsten i et rolig tempo.


Opplevelser av olje

I en tid hvor ordet olje blir erstattet med samlebegreper som energi og hvor fremtiden for oljesektoren blir debattert, dveler denne utstillingen i nåtiden og griper fatt i det mulige trauma som utvinningen av fossile brensel har skapt for samfunn og for enkeltindivider. 

Utstillingen viser kunstverk av norske og internasjonale kunstnere som på ulike måter behandler erfaringer av å leve tett på oljen og dens ringvirkninger i samfunnet. Kunstverkene utforsker sosiale, kulturelle og emosjonelle sider ved olje og dens økonomiske og politiske rammer på poetiske, humoristiske, kritiske og aktivistiske måter.

Gjennom disse vil utstillingen ta for seg oljens usynlighet, dens språk, forestillinger og billedkulturer, men også temaer som identitet, nasjonalstat, maktstrukturer og urbefolkningers perspektiv. Målet med utstillingen er å bidra til samtalen om hvilke erfaringer oljen har skapet for samfunn og enkeltindivider – i Norge og globalt. Ved å skape utveksling og se på likheter mellom ulike oljeproduserende samfunn kan vi kanskje utfordre ideene vi har om vår egen nasjon og rolle i en global, presserende situasjon.


kunst
omvisning